Địa Chỉ: 219 Lê Hoàn - P. Lam Sơn - TP. Thanh Hóa Điện Thoại: 02373.852.930

<div style="&quot;text-align:" justify;"=""> Email: kimchung.219lehoanthanhhoa@gmail.com

 

 

 

CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀNG BẠC KIM CHUNG - 219 LÊ HOÀN - TP.THANH HÓA

ĐIỆN THOẠI:  0373.852.930

EMAIL: kimchung.219lehoanthanhhoa@gmail.com