Slide 1

TRANG SỨC ĐÓN XUÂN MỚI 2015

Slide 2

NHẪN CƯỚI MỚI 2015

Slide 3

NHẪN ĐÁ THỜI TRANG

Slide 4

LẮC TAY NGHỆ THUẬT

Slide 5

TRANG SỨC NGÀY CƯỚI

Slide 6

MÙA YÊU THƯƠNG

Slide 7

Trang sức cưới

Slide 8

YÊU THƯƠNG ĐONG ĐẦY

Slide 9

.

Slide 10

.

Slide 11

NHẪN CƯỚI 2015

Slide 12

MÙA YÊU THƯƠNG

Slide 13

HẠNH PHÚC VIÊN MÃN

CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀNG BẠC KIM CHUNG - 219 LÊ HOÀN - TP.THANH HÓA

ĐIỆN THOẠI:  0373.852.930

EMAIL: kimchung.219lehoanthanhhoa@gmail.com